Om Fabergé

Fabergé Fastighetsmäkleri arbetar som fastighetsmäklare, rådgivare och lämnar biträde vid såväl försäljning som vid köp av bostäder och kommersiella fastigheter. Målsättningen är att alltid få nöjda uppdragsgivare som sedan rekommenderar oss vidare.

Vår affärsfilosofi är att med varje uppdragsgivare skapa en lång relation, baserad på förtroende och goda råd som leder till bra affärer och en personlig relation. Det är av stor vikt att vår uppdragsgivare alltid ska känna sig välkommen att kontakta oss. Genom vårt kontaktnät behöver vår uppdragsgivare endast ha kontakt med oss, därefter kan vi ombesörja våra övriga tjänster.

Råvindar

Att sälja outnyttjade utrymmen

Allt fler bostadsrättsföreningar väljer att förädla sina ytor, sådana ytor som tex råvind, lokaler, soprum eller andra utrymmen och fördelarna kan vara många. Förutom att föreningen förbättrar sin likviditet så får man in nya medlemmar och medlemsavgifter.

Vår erfarenhet

Vi har en mångårig erfarenhet av att förmedla vindar samt andra utrymmen. Vi har god kunskap om marknadsläget för att maximera resultatet för föreningen och vad det finns för förädlingspotential. Vi har ett stort register på entreprenörer med goda referenser som vi vet kan leverera ett gott resultat.

Kontakta oss för referenser och samtal

Projektledare: Fredrik Carlson
Direkt: 08-545 06 662
Mobil: 070-786 65 50
fredrik@fabfast.se