Simtuna koby 5:11
4 302 kvm

Pris:
850000 kr
Tomttyp:
Byggklar tomt

Visningar:

Avstyckad tomt med klart bygglov!

På ett mycket vackert läge med utsikt över ängsmark och åkermark finns denna bygglovsklara tomt. Här bor man lite som "herre på täppan" med åkermark som närmaste granne och bebyggelse i område på tryggt avstånd. Tomten är 4302 kvm och är en åkerholme med infartsväg (bärlager). Det finns ett bygglov för byggnation av enbostadshus + garage, se dokument och bilder. Marken har redan gallrats något för en framtida byggnation.

I köpet ingår mark, infartsväg (med bärlager), bygglov och avstyckningskostnad. Alla övriga kostnader för till exempel finplanerad väg (bärlager ligger på plats), vatten, avlopp, fiber, el osv kommer en köpare att stå för. Observera att om man ändrar bygglovet så står man för dessa kostnader själv.

Eventuell kan mer mark som köpas/arrenderas för den som önskar.

Från Enköping väg 70, sväng in vänster mot Frösthults k:a, åk mot Vändersta ca 7 km innan korsningen Västerås/Fjärdhundra finns skylt på vänter sida. Parkera vid skylten, gå över åkermarken (det är okej för ägaren) till åkerön.

Eftersom åkerön inte har någon address ännu går det slå in grannens address på gps Simtuna Koby 19.

Ägaren har haft goda erfarenheter av husleverantören Nyckelhus. Det huset som bygglovet avser (samt bilder) kommer från husleverantören Nyckelhus. Kontakt med denna husleverantören: kontakt@nyckelhus.se
010-4952760

Fakta

Område:

 • Kommunikationer: Från Västerås är det 28 km.
  Från Fjärdhundra är det 9 km.
  Från Enköping är det 22 km.

Allmänt:

 • Fastighetsbeteckning: Koby 5:11
 • Kommun: Enköping

Fastighetsinformation:

 • Upplåtelseform: Frikopt
 • VA: I området finns inget kommunalt vatten och avlopp. Som köpare av tomten kommer man att ha enskilt vatten (borrad brunn) och enskilt avlopp (exempelvis minireningsverk eller 3-kammarbrunn osv). Bekostas av köparen.
 • Detaljplan: Vattenskyddsområde Landskapsbildsskydd Landskapsbildsskydd Fornlämning (2 st)
 • Servitut etc: Servitut Väg, 0381-2023/147.8, ändamål Väg Rätt att använda ett 5m brett område för utfart till allmän väg Till förmån för Koby 5:11 och belastar Koby 5:3.

Planlösning (Vissa avvikelser kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten)

intresseanmälanSälj med Fabergé