- Simtuna koby 13 (del av)
2 500 kvm

Pris:
850.000 kr
Tomttyp:
äng och skog

Visningar:

Mark med förhandsbesked! Eventuellt blivande hästgård?

På ett mycket vackert läge med utsikt över ängsmark och åkermark finns denna mark. Marken som ska avstyckas är lite över 2 500 kvm och är en åkerholme + eventuell mer mark som skulle kunna köpas. Det finns ett förhandsbesked på byggnation av enbostadshus från kommunen. Eftersom marken inte är avstyckad ännu, kan man få möjlighet att köpa större mark men då vid ett överenskommet pris. Priset i annonsen är vid köp av ca 2 500 kvm inkluderat med förhandsbesked samt avstyckningskostnad (Lantmäteriförrättning). För den som tänker sig en blivande hästgård (typkod 120) skulle även mer mark kunna köpas eller arrenderas vid överenskommelse. Marken har redan gallrats något för en framtida byggnation.

Säljaren kommer att bestämma var utfart mot landsväg sker eftersom samtal med Trafikverket pågår.
En avstyckning tar ca 10-15 månader att genomföra. Typkod sätts via skatteverket efter vilken användning av marken som är tänkt (lantbruk typkod 120 eller villatomt typkod 220 och så vidare).

I köpet ingår mark, förhandsbesked och lantmäteriförrättning (avstyckningskostnad). Alla övriga kostnader för till exempel utfartsväg, vatten, avlopp, fiber, el, bygglov osv kommer en köpare att stå för.

Ägaren har haft goda erfarenheter av husleverantören Nyckelhus och därför finns förslag på olika byggnationer via Nyckelhus, se bilder och dokument. Kontakt med denna husleverantören finns nedan. Nyckelhus kan även bygga andra modeller än de som finns under bilder.

Modeller (se dokument) och priser:

1-planshuset kostar nyckelfärdigt från 4 250 000:-
1,5-planshuset kostar nyckelfärdigt från 4 795 000:-
2-planshuset kostar nyckelfärdigt från 4 670 000:-

Alla priser är inkl. moms och är ett helt färdigt hus exkl. utvändig färdigmålning.
Det är naturligtvis byggt på platta på mark med vattenburen golvvärme.

I priset ingår även markarbete i normal omfattning. Detta innebär att vi förutsätter att vi har en helt plan tomt och att vi där schaktar ur 50 cm, grusar upp, packar och gjuter. Skulle marken kräva pålning eller annan typ av förstärkningsarbeten så blir dessa tillkommande.

Byggherrekostnader (bygglov mm) tillkommer .

Kontakt Nyckelhus:

Peter Johansson telefon 070-331 18 00
peter@nyckelhus.se

Nyckelhus AB
Änderstavägen 33
749 70 Fjärdhundra
Växel nr 010-495 21 56
www.nyckelhus.se

Fakta

Område:

 • Kommunikationer: Från Västerås är det 28 km.
  Från Fjärdhundra är det 9 km.
  Från Enköping är det 22 km.

Dokument och länkar:

Allmänt:

 • Fastighetsbeteckning: Koby 5:3
 • Kommun: Enköping

Fastighetsinformation:

 • Upplåtelseform: Frikopt
 • VA: Enskilt vatten (borrad brunn) och enskilt avlopp (exempelvis minireningsverk eller 3-kammarbrunn osv). Bekostas av köparen.
 • Detaljplan: Vattenskyddsområde Landskapsbildsskydd Landskapsbildsskydd Fornlämning (2 st)
 • Servitut etc: Observera att nedanstående laster och nyttjanderätter tillhör stamfastigheten. Lantmäteriet kommer att se till vad den nya fastigheten får för laster och nyttjanderätter. Gemensamhetsanläggning: Enköping Simtuna-Högby GA:1, Gemensamhetsanläggning: Enköping Simtuna-Tibble GA:1 ändamål: Vägar, Gemensamhetsanläggning: Enköping Tisby GA:1 ändamål: Vägar, Samfällighet: Enköping Koby S:3, Samfällighet: Enköping Koby S:4, Samfällighet: Enköping Ravastbo S:1, Samfällighet: Enköping Siggesta S:1 Avtalsservitut D-2015-00020966:1 Avtalsservitut D-2017-00536844:1 Avtalsservitut Elektrisk Starkströmsledning Avtalsservitut Elledning I Mark Mm(3 st) Avtalsservitut Elledning Mm Avtalsservitut Kraftledning(6 st) Avtalsservitut Kraftledning Mm Avtalsservitut Starkströmsledning Avtalsservitut Va-Ledningar(2 st) Förmån: Officialservitut Vattenledn, 03-88:309.1 Förmån: Officialservitut Vattenledn, 03-88:309.2 Förmån: Officialservitut Väg, 0381-11/41.2 Förmån: Officialservitut Väg, 0381-11/41.3 Förmån: Officialservitut Väg, 0381-11/41.4 Last: Avtalsservitut: Elektrisk Starkströmsledning, 0381IM-11/12024.1 Last: Avtalsservitut: Elledning I Mark Mm, 0381IM-04/14992.1 Last: Avtalsservitut: Elledning I Mark Mm, 0381IM-04/7194.1 Last: Avtalsservitut: Elledning I Mark Mm, 0381IM-04/7200.1 Last: Avtalsservitut: Elledning Mm, 0381IM-05/10586.1 Last: Avtalsservitut: Kraftledning Mm, 19-IM3-22/212.1 Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 0381IM-14/11846.1 Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 0381IM-14/11869.1 Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 0381IM-14/20455.1 Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 03-IM1-85/2575.1 Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 19-IM3-19/323.1 Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 19-IM3-26/263.1 Last: Avtalsservitut: Kraftledning, D201500020966:1.1 Last: Avtalsservitut: Kraftledning, D201700536844:1.1 Last: Avtalsservitut: Starkströmsledning, 0381IM-11/11997.1 Last: Avtalsservitut: Va-Ledningar, 03-IM1-80/13178.1 Last: Avtalsservitut: Va-Ledningar, 03-IM1-80/13185.1 Last: Ledningsrätt Tele, 0381-02/75.1 Last: Ledningsrätt Vatten, 0381-13/50.1 Last: Officialservitut Utrymme, 0381-2018/50.1 Last: Officialservitut Vattentäkt, 03-89:284.3 Last: Officialservitut Väg, 0381-07/45.1 Last: Officialservitut Väg, 0381-10/17.1 Last: Officialservitut Väg, 03-89:284.2

Planlösning (Vissa avvikelser kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten)

intresseanmälanSälj med Fabergé