- Teda Sjogsta 14-16 (del av)
3 800 kvm

Pris:
750.000 kr
Tomttyp:
Obebyggd tomt

Visningar:

Stora tomter!

3-4 stora tomter upp till ca 5 000 kvm/tomt, ska styckas av. Lantligt läge och bra pendlingsavstånd. Tomterna har utsikt över åkermark, hagar och blandskog. Köparen står för kostnader gällande va/av, väg, el och ev. fiber.
Godkänt förhandsbesked för 4 villa-tomter finns. Priser per tomt ligger på 750 tkr till 995 tkr i utgångspris, vid fler intressenter per tomt kommer budgivning att ske.
Enköping ca 15 min, Västerås ca 25 min, Uppsala ca 60 min, Stockholm ca 70 min med bil. Pendlarparkering finns vid Enköpings järnvägsstation, gratis pendlarparkering.

Väg finns till flera av tomterna men in och utfart (även väg på vissa) bekostar man själv som köpare. Kostnad för enskilt vatten och avlopp får man som köpare stå för. Bra med kommunikationer via buss (gamla E18) och bil.

Avstyckning kommer om allt går som planerat vara klar i september-oktober i år (2021). Lantmäteriet kommer att vara på plats den 16 augusti 2021 för att sätta ut gränserna. Säljaren står för avstyckningskostnader. Lantmäteriet kommer att sätta tomtgränserna, det går ej att påverka gränssättningen.

Området ligger utanför planlagt område som då innebär att ingen detaljplan för området finns i dagsläget. Man måste som vanligt begära bygglov för byggnation via kommunen.

Som köpare av tomten väljer man fritt bland husleverantörer.

Utgångspris:
Tomt 1) 995 000 kr
Tomt 2) 850 000 kr
Tomt 3) 750 000 kr
Tomt 4) 850 000 kr

Fakta

Arealer

Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt ha, fördelat på skog ha, impediment ha, åker ha, bete ha, övrigt ha.

Område:

 • Allmänt: Närmaste skola/förskola är Hummelsta.
 • Övrigt: Teda Sjogsta ligger nära Västerås kommungräns, Sagån.

  Här hittar du kulturverkstaden Teda Art Project som erbjuder kurser inom sömnad, mönster, design och återbruk. Teda Art Project är en plats för möten mellan människor. En mötesplats för inspiration och delaktighet.
  www.teda-art-project.se

Dokument:

Allmänt:

 • Fastighetsbeteckning:
 • Kommun:
 • Område:
 • Församling:

Fastighetsinformation:

 • Taxeringstyp: 210, Småhusenhet, tomtmark
 • Taxeringsvärde: 0
 • VA: Köparen får själv ordna och bekosta enskilt vatten och avlopp. Taxeringsvärde får tomten när avstyckningen är klar.
 • Detaljplan: Utanför planlagt område.
 • Servitut etc: Gäller stamfastigheten: Avtalsservitut Nätstation Last: Avtalsservitut: Kraftledning,Nätstation, D201700547553:1.1 Lantmäteriet kommer att se över vilka servitut som tomterna kommer att inneha.

Planlösning (Vissa avvikelser kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten)

intresseanmälanSälj med Fabergé