Köpa med oss

Boendet är en del av vår livskvalitet och att välja en bostad kan ta lång tid. Den tiden är dyrbar och viktig för att du ska hitta rätt boende. Ditt nya hem kan vara den viktigaste investeringen du gör i ditt liv. För säljaren är det en självklarhet att anlita en fastighetsmäklare som tillvaratar säljarens intresse när det gäller priset på bostaden vid en försäljning. Alltjämt är priset för bostaden även viktigt för köparen och därför bör, enligt vårt synsätt, även köparen ha möjlighet till professionell hjälp vid prisförhandlingen för att det ska bli en bra balans.

Enbart av denna anledning är det oerhört värdefullt och tryggt för köparen att ha en erfaren fastighetsmäklare vid sin sida när man kanske gör sitt livs största affär. Köpmäklare är också en vanlig företeelse utomlands och förklaringen är såväl logisk som enkel då bostadsköpet för de allra flesta är den största investering de någonsin gör.

Vid detta tillfälle är behovet av rådgivning, eller goda råd i allmänhet, som regel mycket stort. Därtill är det för köparen ofta en tidskrävande och mödosam process att på egen hand finna drömbostaden.

Kontakta oss för ett möte för att få veta mer!

En analys handlar ofta om ett samarbete.

Att veta vad du söker och vilka möjligheter som finns på bostadsmarknaden är inte alltid självklart. En analys handlar ofta om ett samarbete. Att hitta den rätta känslan och ta reda på vilka olika valmöjligheter som finns kräver både kunskap och tid.

Fabergé Fastighetsmäkleri har lång erfarenhet av fastighetsförmedling. Vi kan analysera dina behov och önskemål. Att köpa en bostad är en lång process och det är viktiga beslut du ska välja mellan. Ibland krävs det en noggrann analys för att snabbt kunna ta rätt beslut. Vi kommer undersöka marknaden för att finna din drömbostad och visa olika förslag.

I analysen ingår försäljningsstatistik över bostäder i ditt sökområde och utvärdering av de olika alternativ du får av oss. Genom vårt omfattande kontaktnät med presumtiva säljare, andra fastighetsmäklare och fastighetsägare kan vi därtill ofta anordna enskilda visningar. Något som ofta är väl så värdefullt, i synnerhet då spekulanten kanske är en offentlig person och föredrar anonymitet. Därefter bistår vi dig vid köpet.

Köp– och sökuppdrag

Köpuppdrag innebär att du kanske själv har funnit din bostad, möjligen via en annan fastighetsmäklare, men behöver hjälp med prisförhandling eller kontraktsskrivning. Sökuppdrag och köpuppdrag flyter ofta ihop och kombineras med fördel.

Ett sökuppdrag innebär att vi för din räkning söker av marknaden och använder vårt kontaktnät för att finna en bostad som motsvarar dina önskemål. I sökuppdraget ingår goda råd, utarbetande av strategi, samt assistans vid kontakter med fastighetsmäklare, advokater, fastighetsägare m.fl. samt vid prisförhandlings- och budgivningssituationer.

I köpuppdraget ingår rådgivning och konkret hjälp i prisförhandlings- och budgivningssituationer.

Givetvis finns samarbeten med certifierade besiktningsmän i händelse av att du vill känna dig extra trygg vad gäller bostadens skick. Vid behov lämnas kvalificerad juridisk rådgivning som vi samverkar med inom området ledande jurister och advokatfirmor.

Carl Borin

Registrerad Fastighetsmäklare

Sara Almert

Reg Fastighetsmäklare

Patrik Rydersten

Reg. Fastighetsmäklare