Skönero Gods som i 4 generationer funnits i samma familjs ägo är nu till salu. Gården omfattas av 692 ha fördelat med skogsmark, betesmark samt åkermark. På gården finns även en av Sveriges största produktionsanläggningar för köttproduktion som kan drivas för egen del eller arrenderas ut.Visning/info C. Roos 072-5317777

Valdermarksvik - Skönero Gård

 • utgångspris: 55.000.000 kr
 • Storlek: 0 kvm
 • Antal rum: Ingen uppgift
 • Tomt: 6.920.000 kvm

Visningar:

Skönero Gods ligger i Östergötland och det omfattar en huvudbyggnad kostallar för ca 1200 st. djur ekonomibyggnader samt några torp, 692 ha varav 392 ha skogsmark, 60 ha åkermark och 95 ha betesmark.
Här finns det möjlighet för en omfattande köttdjursuppfödning med egen förädling i gårdens styckanläggning med en mycket populär gårdsbutik. En modern produktionsfastighet med skog och jakt.
Skönero Gods erbjuder utöver sina stora marker även fina möjligheter till att bedriva köttproduktion, på fastigheten finns modern produktionsanläggning samt stallar med kapacitet för ca 1200 köttdjur. Efter undersökning med branschkännare kan omsättning upp till 80-100 mkr genereras om det hanteras på rätt sätt. Är man inte intresserad av att bedriva egen produktion finns stora möjligheter att arrendera ut anläggning till en årshyra om ca 1,5 mkr vilket skapar förutsättning för avkastning utöver den avkastning som marken generar (se skogsbruksplan). För mer information om potentiella arrendatorer och mer info kring detta kontakta försäljningsansvariga.
Huvudbyggnaden har en stomme utav trä och står på en guten platta samtliga fönster är utav tre glas, boyta på ca 570 kvm och huset är byggt 1985.
Huset består utav stora öppna ytor, i vardagsrummet finns det en stor öppen spis och ett platsbyggt matbord för 12 personer. Köket är platsbyggt i ek och här finns all utrustning man kan önska sig i anslutning finns husets matsal. Från köket når man poolen och ett stort härligt trädäck, poolen är 12 x 5 meter med trampolin och överdragningsskydd.
Det finns fem sovrum ett större som kan byggas om till två. Två toaletter en med dusch möjligheter samt ett stort badrum med jacuzzi, dusch, tvättmaskin och torktumlare.

Uppvärmningen består av ett vattenburet system med radatior och golvvärme detta är kopplat till en oljepanna och solfångare. Oljeförbrukningen har varit ca 2,5 kubik/år. Det finns en borrad källa och en trekammarbrunn.

ÖVRIGA BOSTÄDER
På fastigheten finns det 6 st. övriga bostäder i varierande skick. Dunderhov ingår i jaktupplåtelsen och är 50 kvm fördelat på två rum kök. El finns men inte vatten.

JAKT OCH FISKE

Jakten på Skönero är upplåten till 2018-06-30 för 38 400 exklusive moms kr/år . Samtliga torn och jaktinstallationer tillhör nyttjanderättsinnehavaren. Fiske i Hällingen , Sävsjön och Horvgölen.

BUTIK & STYCKNINGSANLÄGGNING

Byggnaden är 475 kvm och byggdes 2003. Här finns en mycket populär butik som har en trevlig exteriör. Byggnaden rymmer kontor, butik, styckningsutrymme, in-och utlastning, 2 st. kylrum, 2st frysar, kylt avfallsrum, personalutrymme med fikarum, omklädningsrum och toalett/dusch. Byggnaden värms upp med direktverkande el samt med värmepump. Vattnet tas från borrad källa ett UV-filter är installerat och avlopp till trekammarbrunn. Lösa inventarier ingår ej. Anläggningen har varit godkänd för att hantera nöt, lamm och gris även malning, beredning och både öppet och förpackat kött i gårdsbutiken.
Gårdsbutiken har omsatt ca 7 miljoner per år.

DIESELHUS

Yttermått är 7x3 meter och rymmer två st. 3m3 diseltankar.
Huset är byggt 1995 och har en stomme utav betong7rä på en guten platta.


STALL

Utbyggnaden rymmer stall med sjukboxar ,ek panel invändigt med fikarum och personalutrymmen wc och dusch. El och vatten finns i byggnaden.
Uppfört 1989. Yttermått 15x13

FODERLADA

Uppförd 1989 yttermått 45x10 . El finns i byggnaden.

DIKOSTALL
Byggd i två etapper med yttermåtten 46x18 meter respektive 40x12 meter. Stallet har körbart foderbord, två skrapgångar och 100 st. liggbås. Vatten och El finns i byggnaden En stor gödselplatta på 1030 kvm samt en gödselpump på 1000 m3 med pumpbrunn

STORBOXAR
Uppförda 1990 med ett yttermått om 10x10 meter och rymmer tre storboxar. Vatten finns i byggnaden.

UNGDJURSSTALL 1
Yttermått 12x36 meter invändig ek panel och rymmer tio storboxar samt personalutrymme kök och wc/dusch. El och vatten finns i byggnaden.

UNGDJURSSTALL 2
Yttermått 33x90 meter. Stallet har ett köbart foderbord, fyra skarpgångar och 267 liggbås. Vatten och el finns i byggnaden.

NYTT GÅRDSCENTRUM
Består utav sex stallar som tillsammans är godkända för 800 st djur och ett sjukstall som uppfördes 2009. Alla byggnader är uppförda på en stor asfaltsplan som ger möjlighet att ensilera grönfoder rationellt.

NYA STALLARNA
Uppförda 2009 i sex likadana exemplar i stomme utav trä på betonggrundmur i överigt asfaltsbelagt golv under tak av plåt. Yttermått 16x56 meter.
Stallet har djupströboxar, skrapgång och foderbord samt ett utvändigt soteringsutrymme.

SJUKSTALL
Uppförd 2009 16x18 meter och rymmer ett isolerat utrymme för vattenförsörjning av samtliga stallar och en stor sjuk box med möjlighet till uppdelning.

SKOG & MARK
Åkersmarken uppgår till 61,33 ha och betesmarken till 50,62 ha enligt SAM 2015. Utöver dessa 50,62 finns det ytterligare 45 ha som ej är stödberättigade. Denna areal kan troligtvis få EU-stöd då kravet på antal träd har slopats. Jordarten varierar från lera till mulljord. Betena är genomgående hägnade med elstängsel. Gårdstödet är 2015 beräknat till ca 330 00 kr exklusive miljöstöd som är kopplad till djurproduktionen. Skönero tillhör kompensationsområde 5c och det innebär att en sökande kan erhålla ytterligare stöd för djur och spannmålsproduktion.

NYKELBIOTORPER
På fastigheten finns det 3 st registrerade nyckelbiotoper avseende bergsbranter och hagmark och ett naturvärdesobjekt avseende barrskog.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 392 ha och virkesförrådet till 31 871 m3 sk. 2015 års tillväxt bedöms uppgå till 1 893 m3 sk vilket ger det totala virkesförrådet på 33 764 m3sk.
Tall är den dominerande träslaget med 58% följt av gran och löv som utgör 23% respektive 20 %. i gallringsmogen ålder finns ca 21 600 m3 sk och ca 7600 m3sk är slutavverkningsmoget.

ÖVRIGT
På fastigheten finns ett avtal om anläggningsarrende för sex st vindkraftverk. Tecknat med Teravind AB från 2011 -12- 01 och gäller i 35 år. Om inte erforderliga tillstånd givits för uppförande av minst ett vindkraft samt att anläggningsarbetena inte påbörjats inom fem år från tillträdesdagen d.v.s. 2016-12-01. Skönero gods har ett avtal på 4 % av anläggningens omsättning.

Vid Helleboda hage finns en bana för radiostyrda bilar. Området är upplåtet till 2017-12-31 med rätt till förlängning på 2 år om inte avtalet sägs upp. Ersättningen 4000 kr/år

Allmänt:

 • Fastighetsbeteckning: SKÖNERO 1:2
 • Kommun: Valdemarsvik
 • Område: Valdermarksvik
 • Församling: Valdemarsvik

Byggnaden:

 • Byggnadstyp: Gård

Övrigt:

Fastighetsinformation:

 • Upplåtelseform: Frikopt
 • Tomttyp: Obebyggd tomt

Planlösning (Vissa avvikelser kan förekomma. Skala och mått kan avvika från verkligheten)

intresseanmälanSälj med Fabergé